Přestupková novela má omezit petardy na stadionech

Je s podivem, kam až chce tato smetánka, která se úspěšně drží ozkoušeného a zažitého přísloví „kázat vodu, pít víno“, tentokrát spolu s ministerstvem vnitra, zajít…

Každému musí být jasné, že těmto spolkům, jde horko těžko o blaho fanouška jako takového. Neustále omílání termínu „rodin s dětmi“, který působí jako jednoznačné alibi a který se, díky těmto pánům, stává už stejně zažitým, jako například termín „vršovický dloubák“, nemůže chybět ani tentokrát.

Takže, co přijde teď? Lustrace, pokuty, zákazy, další a další nesmyslné vykazování činnosti a dokonce, diktovaní cesty fanouška, který svůj volný čas využije pro následování svého klubu?

Zákaz vstupu na stadiony za používání pyrotechniky či lepší součinnost úřadů při ochraně dětí před domácím násilím obsahuje novela zákona o přestupcích, kterou dnes podle tiskového odboru Strakovy akademie schválila vláda. Nové znění zákona, které připravilo ministerstvo vnitra, má také zjednodušit agendu spojenou s přestupky.

Novela stanovuje pravidla šetrného výslechu svědka mladšího 15 let a informační povinnost správního orgánu vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí v případě, že byl přestupek vykazující znaky užití násilí v rodině nebo v partnerském vztahu spáchán na dítěti nebo před dítětem.

S pokutami od 10.000 korun do 50.000 korun (100.000 korun v případě opakovaného přestupku) novela počítá pro postihy za použití pyrotechniky při sportovních utkáních, a to i mimo místo zápasu. Pachatelům má hrozit i zákaz vstupu na stadiony. Aby měly správní úřady možnost kontroly recidivy, navrhují autoři návrhu nový typ přestupku zapisovat do rejstříku trestů.

V praxi bude prokazování tohoto přestupku podle návrhu obdobné jako u trestné činnosti spjaté s projevy diváckého násilí, které se nemusí přímo vázat na místo sportovní akce, ale na souvislost s návštěvou sportovní akce. „Podmínkou spáchání tohoto přestupku přitom nemusí být to, že se fanoušek chce sportovního utkání skutečně zúčastnit a být na stadionu přímo přítomen,“ uvádí. Postižitelní by měli být podle autorů návrhu i ti, kteří se cíleně vyhýbají hromadným přesunům, aby je nemohla sledovat policie.

Výši pokuty od 10.000 korun do 50.000 korun, při opakovaném spáchání až do sta tisíc, vysvětluje úřad jako prevenci i represi. „Nižší spodní hranice, popřípadě žádná spodní hranice, by podle poznatků z praxe pachatele těchto přestupků dostatečně neodradila od jejich páchání,“ uvádí. Vedle toho bude moci správní úřad pachateli takového přestupku zakázat vstup na stadion a přestupek bude nově zapisován do evidence přestupků rejstříku trestů.

Používání pyrotechniky během sportovních zápasů považuje ministerstvo za jeden z nejrizikovějších projevů sportovního fandění vzhledem k síle exploze, hlasitosti a možnosti vzniku požáru. Obecná pravidla pro použití rachejtlí podle úřadu fakticky jakékoliv bezpečné použití ze strany fanoušků vylučují, a to jak v místech sportovní akce, tak při přesunech fanoušků, které mají většinou podobu hromadných pochodů.

zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prestupkova-novela-ma-omezit-petardy-na-stadionech/1822532

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek